NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA

Tehnologija betona 2021

Betonski proizvodi su već decenijama predmet ispitivanja a u cilju poboljšanja ugodnosti korištenja unutrašnjeg prostora te ostvarivanja veće stabilnosti konstruktivnih sistema. Na konferenciji se iznose regulative i standardi u oblasti tehnologije betona, prezentiraju dosadašnja iskustva u procesu izgradnje objekata, te preispituju naučna, i tehnološka dostignuća kao i profesionalna opredjeljenja u kontekstu proizvodnje i primjene materijala za spravljanje betona, njihove prednosti i uslovi za primjenu kao i mogućnosti za poboljšanjem. Cilj diskusije jeste razmjena znanja i iskustva u različitim oblastima inženjerstva, kao i otvaranje mogućnosti uspostavljanja međunarodne i domaće saradnje.

Predavači

Sponzori, partneri i izlagači

X Međunarodna naučno stručna konferencija ”Sfera 2021: Tehnologija betona” održana je 2. i 3. Novembra 2021 godine u Sarajevu, u Hotelu Hills, u organizaciji kompanije Sfera d.o.o. Mostar, a u suorganizaciji Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Arhitektonsko građevinsko geodetskog fakulteta Univeziteta u Banjaluci, te Instituta IGH iz Zagreba. 28 regionalnih kompanija podržalo je konferenciju, a učesnici su imali priliku uživati u predavanjima regionalnih stručnjaka, te je na jednom mjestu komunicirala struka i nauka, iznosila stavove, mišljenja, i time je otvorena mogućnost za uspostavljanje domaće i međunarodne saradnje.
Cilj organizatora osim konferencijskog i edukativnog dijela bio je i osigurati učesnicima kvalitetan ambijent za održavanje poslovnih sastanaka i prezentacija, a sve u cilju unapređenja poslova. Naučno stručne konferencije iz oblasti građevinarstva i arhitekture postale su tradicionalne i prepoznate u cijelog regiji kao respektabilan događaj koji spaja struku i nauku.
Konferencija je trajala dva dana, te pored predavanja sponzora i partnera, stručnjaka i profesora, drugog dana je održana i panel diskusija o temi konferencije gdje se razvila zanimljiva i korisna interakcija, sa naglascima o zaključku konferencije i budućim koracima za poboljšanje rada.

Sponzori, partneri i izlagači konferencije su tržišni lideri kada je u pitanju tehnologija betona, te su putem prezentacija i izložbenih štandova ukazali na novitete i trendove.

Sponzori konferencije su: Tvornica cementa Kakanj, Penetron, Sika, Širbegović Inženjering, Xypex i Pinky s.

Partneri, izlagači i prijatelji: Fabrika cementa Lukavac, TKK, Almy, BT3, Transportbeton, Nexe, Hering, Bossin, Baldinistudio, Mapei, Ro tehnologija, Tehna, Put inženjering, Binis beton, Doka, Simprolit, Teknoxgroup, Solidian, Inžinjering1, Terakop, Duly i Peri.

Jedan od noviteta na konferenciji ove godine je što su organizatori u saradnji sa izlagačem Baldinistudio iz Zagreba nagradili 5 učesnika sa trodnevnom Allplan Basic edukacijom koja će se održati u periodu od 25.-27.11.2021 godine u Sarajevu.

Konferencija je održana sa ciljem da kroz tematski i sadržajni koncept poveže nauku, struku i obrazovanje na polju građevinarstva sa naglaskom na tehnologiju betona u građevinarstvu. Programom konferencije su obuhvaćene raznovrsne i aktuelne teme iz oblasti arhitekture, građevinarstva, trenutnih aktuelnih projekata, te noviteta i trendova u sektoru tehnologije betona u građevinarsvu.

Zaključci konferencije:

U sklopu konferencije održane su tematske jedinice: Tehnologija betona, Beton u niskogradnji, BIM-Beton u savremenom projektovanju konstrukcija, Beton u arhitekturi, Specijalne vrste betona, te Prefabrikovani AB elementi. Tokom dva dana održano je ukupno 20 tematskih predavanja iz gore navedenih tematskih jedinica, kao i panel diskusija o temi konferencije tokom koje se razvila dvosmjerna i interaktivna komunikacija između govornika i posjetilaca.

Teme uvodnih i komercijalnih predavanja bile su raznovrsne, a u vremenu pauze učesnici su imali priliku upoznati se sa novostima i tehnologijama u sektoru gradnje kada je u pitanju beton, i to kroz komunikaciju sa predstavnicima kompanija sponzora, partnera i izlagača konferencije, te interaktivnim dijalogom, o mogućnosti saradnje i uspostavljanjem novih trendova na tržištu.

Kroz uvodna predavanja i panel diskusiju održanu drugog dana konferencije, doneseni su i zaključci konferencije, kao primarni cilj nastavka iste i to:

 • Sistem obrazovanja zahtjeva nove principe u učenju o trenutnim tenologijama, te je neophodno organizovati stručnu praksu u saradnji sa realnim sektorom, kako bi studenti imali priliku razmjene znanja, sa kompanijama koje u ovom trenutku doprinose radu institucija i podizanju kategorija tržišta.
 • Neophodna je kontinuirana edukacija i rad sa betonom kao konstruktivnom elementu, pogotovo za uposlenike koji trenutno rade u kompanijama koje se bave betonom, kako bi se stalno išlo u korak sa inovacijama i trendovima, i kako bi pozicija kompanije kao tržišnog lidera postala bolja.
 • Neophodno je poznavati materijal, tačnije znati šta znači napraviti beton na gradilištu, a šta u tvornici montažnih elemenata.
 • Neophodno je regulisati probleme oko preuzimanja i primjene novih standarda.

Sa razvojem digitalnih tehnologija oblikovane su i mnogobrojne kompjuterske aplikacije za planiranje i projektovanje u građevinarstvu i arhitekturi. Takvi alati imaju u poređenju sa konvencionalnim arhitektonskim crtežom mnogobrojne prednosti. Savremene tehnologije poput BIM-a predstavljaju revoluciju komunikacije u građevinarstvu, jer omogućavaju upotrebu, sistematizaciju, analizu i razmjenu informacija o zgradi u bilo kojoj fazi života objekta. Neophodno je da se realan sektor i kompanije u svojim središtima orijentišu ka BIM materijalizaciji proizvoda, te insertiranja iste u BIM biblioteku, s obzirom na tendenciju rasta zahtjeva svjetskog i djelomično domaćeg tržišta za kolabracijom na projektima, što ima za posljedicu i uvođenje novih tehnologija u sve veći broj projekata.

 • Razmatrani su različiti faktori razvoja savremene arhitektonske prakse: prilagođavanje potrebama tržišta, savremene tehnologije građenja i uspostavljanje aktivnog odnosa.
 • Fundamentalna teorijska i eksperimentalna istraživanja u oblasti građevinarstva daju značajan doprinos razvoju nauke i struke, te ih je neophodno podržati.
 • U BiH kao i u zemljama regije uočen je nedostatak kvalifikovane radne snage, posebno u poslovima ugrađivanja betona.
 • Značajan napredak u nauci i struci može se ostvariti jedino uz neprekidnu komunikaciju i saradnju svih relevantnih aktera u procesu građenja: obrazovnih i privrednih institucija, administrativnih i zakonodavnih, kao i konačnih korisnika prostora.
 • Iako je Konferencija održana već treći put o ovoj temi napravljen je značajan iskorak u kvalitetu, te na istom se u budućoj istoj tematskoj cjelini moraju uključiti predstavnici svih kompanija sponzora, partnera i izlagača kao organizacioni tim.
 • Konferenciju treba nastaviti održavati i u narednim godinama i obogatiti je rezultatima najnovijih istraživanja. Pri tome je ostavljeno organizacionom odboru konferencije da donese odluku o frekventnosti održavanja konferencije.
 • Zaključeno je i da bi najbolji termin održavanja konferencije bio u budućem periodu od dvije godine, kako bi kompanije imale priliku predstaviti novitete koje imaju na tržištu, a koje i kupci u regionalnim zemljama očekuju.